05 | 06 | 2023
Главное меню
Авторизация

Статистика
Начиная с даты:2021-24-08
Посещений сегодня:47
Посещений за месяц:186
Посещений всего:55881
Поисков в каталоге сегодня117
Поисков в каталоге за год54602
Поисков в каталоге всего200815
Выгруженных и просмотренных документов сегодня14
Выгруженных и просмотренных документов за год3057
Сейчас на сайте

Сейчас 135 гостей и один зарегистрированный пользователь на сайте

  • Таубаева|554440154

1

2

3

Самые популярные
Последние новости
Библиослайдер
×

    
        Лев Гумилев [Текст] : энциклопедия / гл. ред. Е. Б. Сыдыков ; авт. - сост. Т. К. Шанбай, 2022. - 807 с. (Введено оглавление)

     Лев Гумилев : энциклопедия / гл. ред. Е. Б. Сыдыков ; авт. - сост. Т. К. Шанбай. - 2-е изд., доп. - М. : Худож. лит., 2022. - 807 с. - ISBN 978-5-280-03645-1 : Б.ц. - Текст : непосредственный.

    
        Жаңа ұрпақ және Қазақстан Республикасының экономикалық дамуының қазіргі мәселелері [Текст] : студенттер мен магистранттардың Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары, 24 ақпан 2023 ж. / Акад. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды ун-ті, 2023. - 320 б. (Введено оглавление)

     Жаңа ұрпақ және Қазақстан Республикасының экономикалық дамуының қазіргі мәселелері : студенттер мен магистранттардың Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары, 24 ақпан 2023 ж. = Новое поколение и современные проблемы экономического развития Республики Казахстан : материалы Респ. научно-практической конф. студентов и магистрантов, 24 февраля 2023 г. / Акад. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды ун-ті. - Қарағанды : "Академик Е.А. Бөкетов ат.Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2023. - 320 б. - ISBN 978-601-362-105-0 : Б.ж. - Текст : непосредственный.

    
        Экологияның өзекті мәселелері [Текст] : V Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары,17-18 қазан / Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті , 2013. - 245 б.

     Экологияның өзекті мәселелері : v Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары,17-18 қазан = Актуальные проблемы экологии : материалы V Междунар. научно-практической конф., 17-18 октября = Actual problems of ecology : materials of the Firth International scientific Practical Conference, october, 17-18 / Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті ; отв. ред. Х. Б. Омаров. - Қарағанды : ҚарМУ баспасы , 2013. - 245 б. - Б.ж. - Текст : непосредственный.

    
        Қазақстан Республикасының Конституциясы [Текст] : Конституция 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданды. Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 жылғы №4, 217 - құжат (Қазақстан Республикасы Парламентінің басылымы), 2022. - 47 б.

     Қазақстан Республикасының Конституциясы : конституция 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданды. Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 жылғы №4, 217 - құжат (Қазақстан Республикасы Парламентінің басылымы). - Алматы : Норма-К, 2022. - 47 б. - ISBN 9965-785-22-8 : Б.ж. - Текст : непосредственный.

    Мәлібекұлы Ж.
        Қазақстан елтаңбасы [Текст] : ғылыми басылым / Ж. Мәлібекұлы, Z. Malibekuly, 2019. - 360 б. (Введено оглавление)
Мәлібекұлы, Ж.
    Қазақстан елтаңбасы = Герб Казахстана = State emblem of Kazakhstan : ғылыми басылым / Ж. Мәлібекұлы, Z. Malibekuly. - Нұр-Сұлтан : Фолиант , 2019. - 360 б. - ISBN 978-601-338-330-9 : Б.ж. - Текст : непосредственный.

    Темирбаева Д.А.
        Плазмон-усиленные фотопроцессы в молекулярных системах [Текст] : 8D05302 / Д. А. Темирбаева, 2023
Издание в обработке. Не выдается
Темирбаева, Д. А.
    Плазмон-усиленные фотопроцессы в молекулярных системах : 8D05302 / Д. А. Темирбаева. - Караганда : [б. и.], 2023. - Б.ц. - Текст : непосредственный.

    Сармантаев А.С.
        Бастауыш сынып оқушыларының танымдық белсенділіктерін дене шынықтыру сабақтарында ұлттық-қозғалмалы ойындар арқылы қалыптастыру [Текст] : 6В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі / А. С. Сармантаев, 2023
Издание в обработке. Не выдается
Сармантаев, А. С.
    Бастауыш сынып оқушыларының танымдық белсенділіктерін дене шынықтыру сабақтарында ұлттық-қозғалмалы ойындар арқылы қалыптастыру : 6В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі / А. С. Сармантаев. - Қарағанды : [б. и.], 2023. - Б.ж. - Текст : непосредственный.

    Алшынбаева М.А.
        Киелі ұғымдардың тілдік көрінісі (қазақ, ағылшын тілдеріндегі материалдар негізінде) [Текст] : 8В02301-Филология / М. А. Алшынбаева, 2023
Издание в обработке. Не выдается
Алшынбаева, М. А.
    Киелі ұғымдардың тілдік көрінісі (қазақ, ағылшын тілдеріндегі материалдар негізінде) : 8В02301-Филология / М. А. Алшынбаева. - Қарағанды : [б. и.], 2023. - Б.ж. - Текст : непосредственный.

    По Э.
        Убийство на улице Морг [Текст] : рассказы: пер. с англ. / Э. По ; ред. Г. Ф. Фролова, 1987. - 478 с.
По, Э.
    Убийство на улице Морг : рассказы: пер. с англ. / Э. По ; ред. Г. Ф. Фролова. - М. : Правда, 1987. - 478 с. - (Мир приключений). - 2.20 тг. - Текст : непосредственный.
Бөкей О.
    Екі томдық таңдамалы шығармалар [Текст]. 1-ші т. : Повестер, 1994. - 492 б.
Бөкей О.
     Екі томдық таңдамалы шығармалар : художественная лит-ра / О. Бөкей. - Алматы : Жазушы, 1994 - . - ISBN 5-605-01388-2. - Текст : непосредственный.
     1-ші т. : Повестер. - 1994. - 492 б. - ISBN 5-605-01389-0 : Б.ж

    Баешов А.
        Өнегелі өмір [Текст] : ғылыми басылым / Абдуали Баешов, 2021. - 400 б. (Введено оглавление)
Баешов, А.
    Өнегелі өмір : ғылыми басылым / Абдуали Баешов. - Алматы : Akadem kitap, 2021. - 400 б. : фот. цв. - (Өнегелі өмір ; вып.221). - ISBN 978-601-04-5888-8 : Б.ж. - Текст : непосредственный.

    Исабеков Д.
        Өнегелі өмір [Текст] : ғылыми басылым / Дулат Исабеков ; ред. басқ. Ғ. М. Мұтанов, 2022. - 466 б. (Введено оглавление)
Исабеков, Д.
    Өнегелі өмір : ғылыми басылым / Дулат Исабеков ; ред. басқ. Ғ. М. Мұтанов. - Алматы : Akadem kitap, 2022. - 466 б. - (Өнегелі өмір). - ISBN 978-601-294-364-1 : Б.ж. - Текст : непосредственный.

    Тұрсұн Х.
        Түркістанның текті тұлғалары. Таңдамалы мақалалар жинағы [Текст] : ғылыми басылым / Хазретәлі Тұрсұн, 2020. - 384 б. (Введено оглавление)
Тұрсұн, Х.
    Түркістанның текті тұлғалары. Таңдамалы мақалалар жинағы : ғылыми басылым / Хазретәлі Тұрсұн. - Алматы : Үш қиян, 2020. - 384 б. - ISBN 978-601-7623-09-8 : Б.ж. - Текст : непосредственный.

    Шойынбет Ж.
        Түркістан - Кентау белестері. Қазақтың соңғы биі - Шойынбет [Текст] : әңгіме, эссе, мақалалар / Жабал Шойынбет, 2022. - 230 б. (Введено оглавление)
Шойынбет, Ж.
    Түркістан - Кентау белестері. Қазақтың соңғы биі - Шойынбет : әңгіме, эссе, мақалалар / Жабал Шойынбет. - Алматы : Полиграфкомбинат, 2022. - 230 б. - ISBN 978-601-7608-53-8 : Б.ж. - Текст : непосредственный.

    
        Қабылбек Сарымолдаев [Текст] : құжаттары мен материалдар жинағы / құраст.: С. Қ. Шілдебай [ж.б.], 2023. - 442 б. (Введено оглавление)

     Қабылбек Сарымолдаев : құжаттары мен материалдар жинағы = Кабулбек Сарымулдаев : сб. док. и материалов / құраст.: С. Қ. Шілдебай [ж.б.]. - Алматы : Полиграфиясервис и Ко, 2023. - 442 б. - ISBN 978-9965-23-617-4 : Б.ж. - Текст : непосредственный.

    
        Абайдың ақын ұлдары. Ақылбай. Мағауия. Турағұл. Әубәкір [Текст] : ғылыми басылым / ҚР Ұлттық кітапханасы, 2020. - 1003 б. (Введено оглавление)

     Абайдың ақын ұлдары. Ақылбай. Мағауия. Турағұл. Әубәкір : ғылыми басылым / ҚР Ұлттық кітапханасы ; жалпы ред. басқ. Б. Қ. Оспанова ; құраст. Б. Ж. Жүнісбеков. - Алматы : Асыл кітап, 2020. - 1003 б. - ISBN 978-601-278-977-5 : Б.ж. - Текст : непосредственный.

    Асанбай Асқаров [Текст] : құжаттары мен материалдар жинағы / құраст.: С. Қ. Шілдебай, З. М. Төленова. 1-ші т., 2022. - 440 б. (Введено оглавление)
Асанбай Асқаров = Асанбай Аскаров : құжаттары мен материалдар жинағы / құраст.: С. Қ. Шілдебай, З. М. Төленова. - Алматы : Полиграфкомбинат, 2022 - . - ISBN 978-601-7333-56-0. - Текст : непосредственный.
     1-ші т. - . - 2022. - 440 б. - ISBN 978-601-7333-58-4 : Б.ж

    Асанбай Асқаров [Текст] : құжаттары мен материалдар жинағы / құраст.: С. Қ. Шілдебай, З. М. Төленова. 2-ші т., 2022. - 482 б. (Введено оглавление)
Асанбай Асқаров = Асанбай Аскаров : құжаттары мен материалдар жинағы / құраст.: С. Қ. Шілдебай, З. М. Төленова. - Алматы : Полиграфкомбинат, 2022 - . - ISBN 978-601-7333-56-0. - Текст : непосредственный.
     2-ші т. - . - 2022. - 482 б. - ISBN 978-601-7333-57-7(2-ші т.) : Б.ж

    Қожағұл С.О.
        Райымбек [Текст] : (дастан) / С. О. Қожағұл, 2020. - 168 б. (Введено оглавление)
Қожағұл, С. О.
    Райымбек : (дастан) / С. О. Қожағұл. - Алматы : Үш Қиян, 2020. - 168 б. - ISBN 978-601-7623-05-0 : Б.ж. - Текст : непосредственный.

    Сүлейменов Б.
        Сырлы әлем [Текст] : таңдамалы шығармалар: екі повестен тұратын роман, ертегілер мен әңгімелер, саяхатнама, естеліктер, эсселер / Бейсенбай Сүлейменов, 2021. - 890 б. (Введено оглавление)
Сүлейменов, Б.
    Сырлы әлем : таңдамалы шығармалар: екі повестен тұратын роман, ертегілер мен әңгімелер, саяхатнама, естеліктер, эсселер / Бейсенбай Сүлейменов. - Алматы : Асыл кітап, 2021. - 890 б. - ISBN 978-601-7667-26-9 : Б.ж. - Текст : непосредственный.

    Смағұлов О.
        Қазақтың айбарлы диссиденті. Мақмет Құлмағамбеттің өмір жолы [Текст] : ғылыми басылым / Оразақ Смағұлов, 2020. - 397 б. (Введено оглавление)
Смағұлов, О.
    Қазақтың айбарлы диссиденті. Мақмет Құлмағамбеттің өмір жолы : ғылыми басылым / Оразақ Смағұлов ; Қазақстан Республикасының Ұлттық музейі. - Алматы : AmalBooks , 2020. - 397 б. - ISBN 978-601-7342-33-3 : Б.ж. - Текст : непосредственный.

    
        Тарих және қоғамтану терминдерінің қазақша-орысша түсіндірме сөздігі [Текст] : ғылыми басылым / құраст.: Г. Д. Сүгірбаева, Ф. Х. Сүгірбаев, 2022. - 354 б. (Введено оглавление)

     Тарих және қоғамтану терминдерінің қазақша-орысша түсіндірме сөздігі = Казахско-русский толковый словарь исторических и обществоведческих терминов : ғылыми басылым / құраст.: Г. Д. Сүгірбаева, Ф. Х. Сүгірбаев. - Алматы : Фортуна Полиграф, 2022. - 354 б. - ISBN 978-601-7608-62-0 : Б.ж. - Текст : непосредственный.

    Қазақстандағы ашаршылық. 1921-1923 [Текст] : сб. документов и материалов / сост. С. К. Шилдебай [и др.]. Т.1 : 1921 - июнь 1922 гг., 2021. - 651 б. (Введено оглавление)
Қазақстандағы ашаршылық. 1921-1923 : сб. документов и материалов / сост. С. К. Шилдебай [и др.]. - Алматы : Алматы -Болашақ, 2021 - . - Пер.загл. : Голод в Казахстане. 1921- 1923. - ISBN 978-601-7333-40-9. - Текст : непосредственный.
     Т.1 : 1921 - июнь 1922 гг. - 2021. - 651 б. - ISBN 978-601-7333-39-3(Т.1) : Б.ц

    Қазақстандағы ашаршылық. 1921-1923 [Текст] : сб. документов и материалов / сост. С. К. Шилдебай [и др.]. Т.2 : Июль 1922 - ноябрь 1923 гг., 2021. - 751 с. (Введено оглавление)
Қазақстандағы ашаршылық. 1921-1923 : сб. документов и материалов / сост. С. К. Шилдебай [и др.]. - Алматы : Алматы -Болашақ, 2021 - . - Пер.загл. : Голод в Казахстане. 1921-1923. - ISBN 978-601-7333-40-9. - Текст : непосредственный.
     Т.2 : Июль 1922 - ноябрь 1923 гг. - 2021. - 751 с. - ISBN 978-601-7333-41-6(Т.2) : Б.ц

    
        Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік архивіне 100 жыл [Текст] : ғылыми басылым / құраст.: М. Ғ. Жылысбаева [ж.б.], 2021. - 379 б. (Введено оглавление)

     Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік архивіне 100 жыл = Центральному государственному архиву Республики Казахстан 100 лет : ғылыми басылым / құраст.: М. Ғ. Жылысбаева [ж.б.]. - Алматы : Алматы - Болашақ, 2021. - 379 б. : фот. - ISBN 978-601-7333-42-3 : Б.ж. - Текст : непосредственный.

    
        Нәзір әлемі [Текст] : научное издание, 2020. - 264 б. (Введено оглавление)
Издание в обработке. Не выдается

     Нәзір әлемі : научное издание. - Алматы : Үш Қиян, 2020. - 264 б. - ISBN 978-601-7623-08-1 : Б.ж. - Текст : непосредственный.

    
        Дулат Исабековтің анекдоттары [Текст] : көркем әдебиет, 2022. - 95 б. (Введено оглавление)

     Дулат Исабековтің анекдоттары : көркем әдебиет. - Алматы : Қазақ университеті , 2022. - 95 б. - ISBN 978-601-04-5885-7 : Б.ж. - Текст : непосредственный.

    
        Заманауи қазақстандық контекстегі Әл-Фараби [Текст] : Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150-жылдығына арналған халық. ғылыми - тәжірибелік конф. материалдары 24 сәуір / бас. ред. Е. М. Тажбаев, 2020. - 218 б. (Введено оглавление)

     Заманауи қазақстандық контекстегі Әл-Фараби : әбу Насыр әл-Фарабидің 1150-жылдығына арналған халық. ғылыми - тәжірибелік конф. материалдары 24 сәуір = Аль-Фараби в современном казахстанском контексте : материалы междунар. научно-практ. конф., посвященной 1150-летию Абу Насра аль-Фараби, 24 апреля = Al-Farabi in the modern Kazakhstan context : materials of international scientific-practical conference dedicated to the 1150th anniversary of Abu Nasr al-Farabi / бас. ред. Е. М. Тажбаев. - Қарағанды : ҚарМУ баспасы , 2020. - 218 б. - ISBN 9978-9965-39-799-8 : Б.ж. - Текст : непосредственный.

    
        Жаңа ұрпақ және Қазақстан Республикасының экономикалық дамуының қазіргі мәселелері [Текст] : студенттер мен магистранттардың XIV Аймақтық ғылыми - практикалық конф. материалдары, 28 ақпан / Акад. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті, 2019. - 341 б. (Введено оглавление)

     Жаңа ұрпақ және Қазақстан Республикасының экономикалық дамуының қазіргі мәселелері : студенттер мен магистранттардың XIV Аймақтық ғылыми - практикалық конф. материалдары, 28 ақпан = Новое поколение и современные проблемы экономического развития Республики Казахстан : материалы XIV Региональной научно-практической конф. студентов и магистрантов, 28 февраля / Акад. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Қарағанды : Форма Плюс баспасы, 2019. - 341 б. - ISBN 9965-604-98-3 : Б.ж. - Текст : непосредственный.

    
        Қазіргі қоғамның әлеуметтік-мәдени трансформациясы жағдайында тілдік білім беру [Текст] : халық. ғылыми форум материалдары, 6-8 сәуір, 2016. - 291 б. (Введено оглавление)

     Қазіргі қоғамның әлеуметтік-мәдени трансформациясы жағдайында тілдік білім беру : халық. ғылыми форум материалдары, 6-8 сәуір = Языковое образование в условиях социокультурной трансформации современного общества : материалы междунар. научного форума, 6-8 апреля = Language education in terms of sociocultural transformation of modern society : proceedings of the international scientific forum, april 6-8. - Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2016. - 291 б. - ISBN 978-9965-39-524-6 : Б.ж. - Текст : непосредственный.
Голосование

Вам нравится новый сайт библиотеки?

Да, нравится - 100%
В целом нравится - 0%
Не очень нравится - 0%
Не нравится - 0%

Всего голосов:: 1
Календарь событий
info :
Меню компонента iCagenda не опубликовано!
ИЮНЬ 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
111

Выберите язык